сайт за бременност, раждане, бебе, курсове, училище, родители, масаж, гимнастика, кърмене, обезболяване, велико търново

 

 

 

Начало Справочника на мама Психолози,Логопеди „ПАМ Студио” Велико Търново

  Справочника на мама

„ПАМ Студио” Велико Търново


Даниела Христова Малакова
Магистър психолог
Психолог на свободна практика
„ПАМ Студио” ЕООД Велико Търново


Над десетгодишен опит в консултиране на деца, младежи и семейства, бизнес организации, чрез ориентирани към решение подходи, програми Reteaming и Детски умения, Детски умения за родители. Позитивен и градивен подход към хората, подпомагане развитието им чрез стимулиране на тяхната действена активност.

Услуги

 • Индивидуално консултиране на деца и семейства, на хора с трудности – свободен прием ;
 • Организиране и провеждане на семинари за психолози, учители предучилищна и началнаучилищна педагогика, студенти специалност Психология, както и други специалисти от подпомагащите професии – Програми Персонален и Екипен Reteaming , Детски умения, Детски умения за родители, Стъпки на отговорност;
 • Училище за родители – Обучение на родители по програма Детски умения за родители.
 • Организиране на семинари с гост – обучители, практикуващи Краткосрочната терапия фокусирана към решения – Фокус към решения:

 

Проведени обучения и семинари:
 • Консултиране и терапия (водещи: Agnets Castenbergq Anders Claesson FKC Mellansjö, Sweden);
 • Конструктивна комуникация (водещ: Боян Страхилов);
 • Стратегии за справяне със стреса и управление на времето (водещ: Боян Страхилов);
 • Обучение на обучители (водещ: Боян Страхилов),
 • Детски умения, Детски умения за родители, Стъпки на отговорност (водещ: Бен Фурман, Финландия);
 • Краткосрочна психотерапия при консултиране на деца и семейства (водещ: Агнета Кастенберг, Швеция)
 • Организиране на семинари с гост – обучители, работещи в сферата на логопедичната практика
 • Превенция и диагностика на комуникативните нарушения при деца на възраст от 0 до 7 години (водещ: Росица Йосифова);

 

 

 • Преходът от устна към писмена реч и някои проблеми при ограмотяването в първи клас (водещ: Росица Йосифова)
 • Организиране и провеждане на обучения за персонални структури на Златни директори и Директори в структурата на Oriflame България – откриване личния потенциал на участниците, структуриране на личните приоритети, избор на лична цел, избор на професионална цел, структурирането й, определяне на лични задачи по нейното изпълнение. Групи от Свиленград, Велико Търново, Трявна, Свищов, Павликени;
 • Организиране и провеждане на консултиране и обучения на бизнес организации – провеждане на анкета, изясняване на целите на организацията, определяне на лични цели на служителите, определяне и разпределяне на задачи ; проследяващи срещи за сравняване очакванията и постигнатото; Тематични тренинги – Продажби, Работа с клиенти и др.
 •   Работа в екип с логопед - логопедичен център „Ромел” – София – разработване на проект за стандартизация на тест за езикова диагностика на речевото развитие при деца на възраст 3 – 3,6 години;Контакти:

гр. Велико Търново
ул. „Цар Тодор Светослав” №39
партер (срещу летния театър)

моб.тел.: 0887 268339
факс: 062 600 458
ел. поща: daniela_malakova@dir.bg
интернет страница: www.pamstudio.org 

  
©2009 Happy Mums. All right reserved
 
 
бременност_раждане_кърмене_0 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_1 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_2 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_3 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_4 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_5 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_6 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_7 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_8 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_9 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_10 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_11 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_12 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_13 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_14 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_15 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_16 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_17 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_18 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_19 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_20 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_21 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_22 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_23 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_24 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_25 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_26 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_27 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_28 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_29 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_30 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_31 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_32 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_33 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_34 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_35 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_36 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_37 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_38 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_39 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_40 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_41 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_42 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_43 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_44 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_45 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_46 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_47 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_48 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_49 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_50 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_51 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_52 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_53 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново бременност_раждане_кърмене_54 бременност раждане бебе курсове училище родители масаж гимнастика кърмене обезболяване велико търново